TIN MỚI NHẤT

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh

  • HMT
  • /
  • 30/09/2019

Ngày 30/9/2019, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh là 94.017 người, đạt 94% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2018; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 82.190 người, đạt 91,7% kế hoạch, tăng 2,2%; số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.457 người, đạt 73,5% kế hoạch, tăng 319,3%; số người tham gia BHYT là 961.648 người, đạt 95,3% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 82,5% dân số. Bên cạnh đó, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra; tỷ lệ nợ các loại bảo hiểm giảm so với cùng kỳ năm 2018. Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia bảo hiểm, việc chi trả lương hưu và các chế độ trợ cấp được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác giám định BHYT được thực hiện đầy đủ, việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tình trạng bội chi, vượt quỹ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thời gian vừa qua, công tác bảo hiểm đóng góp quan trọng trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, góp phần cùng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cơ quan chức năng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động và người sử dụng lao động thấy rõ vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 để từ đó có giải pháp triển khai quyết liệt nhằm hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, tỷ lệ thu các loại bảo hiểm, thu hồi nợ. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành chức năng để quản lý tốt các chủ sử dụng lao động, các doanh nghiệp trong việc mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động. Làm tốt vai trò tham mưu cho UBND cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc thông tin, tăng cường vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính; tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật. Giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách, tiền lương, trợ cấp, thanh toán BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng thụ hưởng; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN dưới mọi hình thức...

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng các đoàn thể trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hoạt động của ngành.