TIN MỚI NHẤT

Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Sở Xây dựng

  • /
  • 14/09/2011

Ngày 12/9/2011, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng để kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Sở Xây dựng qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; đó là: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện khá đồng bộ, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị. Công tác tự thanh tra, kiểm tra và xử lý được chú ý nhiều hơn; qua đó, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm và góp phần ngăn chặn những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Sở quản lý. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở đạt khá cao. Đến nay, trong đơn vị chưa phát hiện trường hợp tiêu cực, tham nhũng nào.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí của đơn vị thời gian qua, đó là: tình trạng tham ô, lãng phí trong xây dựng cơ bản xảy ra ở không ít công trình, nhưng việc kiểm tra, phát hiện chậm và xử lý chưa nghiêm. Trong công tác quy hoạch, Sở thực hiện chưa nghiêm túc việc thường xuyên rà soát để công bố cho nhân dân biết việc triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt. Công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng chưa tốt, còn gây phiền hà cho người dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban giám đốc Sở tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị và ngành xây dựng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Quá trình đó, yêu cầu Sở cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại các quy định, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thời gian qua để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; những nội dung nào đã có quy định và làm tốt rồi thì nâng lên ở mức cao hơn để phấn đấu thực hiện tốt hơn. Đẩy mạnh công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, quyết tâm không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị. Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, tiếp tục rà soát về trình tự, thủ tục để có thể rút gọn được, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân, nhất là trên lĩnh vực cấp phép xây dựng. Đồng thời, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xác lập trách nhiệm phối hợp giữa Sở với các ngành, các địa phương trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện tốt hơn cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát công tác quy hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; qua thanh tra, kiểm tra đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phát huy đúng mức trách nhiệm của người đứng đầu Sở và các đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan nhằm thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí./.

 

Tin, bài: Tuyết Hồng - VP Tỉnh ủy

 


  • |
  • 1991
  • |