Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019

11.2.2019 - 15:31

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có Công văn số 2170-CV/HU, ngày 21 háng 01 năm 2019 về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019.


Theo đó, năm 2019, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 85,45% dân số tham gia bảo hiểm y tế theo Kết luận số 426-KL/HU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng huyện, phòng ban chức năng của huyện, cấp ủy các chị bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là các đảng bộ xã, thị trấn tập trung rà soát những tồn tại, hạn chế của năm 2018 liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình, cần có giải pháp khắc phục một cách triệt để.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm y tế, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện liên quan công tác bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện có kết quả Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm y tế năm 2019, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tiếp tục đối thoại với nhân dân, phụ huynh học sinh về các chế độ, chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, nhất là tại các trường học, các khu dân cư có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp. Tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát huy những kết quả đạt được; phát hiện, nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt về vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hiệu quả cao nhất.

Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng huyện rà soát lại số lượng đoàn viên, hội viên của tổ chức mình chưa tham gia bảo hiểm y tế để có giải pháp vận động phù hợp; tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đoàn viên, hội viên thực sự khó khăn, cần sự giúp đỡ

Cấp ủy các xã, thị trấn giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn, chi bộ các thôn, khu phố, chi bộ trường học ngay từ đầu năm; tăng cường vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ cho các đối tượng thật sự khó khăn, nhất là hộ cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế; sơ kết, đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế hàng quý, 6 tháng, năm gắn với biểu dương, nhân rộng một số mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm y tế các địa phương.

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK