Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp giao ban Thường trực và các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy tháng 01/ 2019

1.2.2019 - 9:43

Sáng ngày 30/ 01/ 2019, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy tổ chức họp giao ban với lãnh đạo các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy để đánh giá tình hình hoạt động tháng 01/ 2019 và đề ra các nhiệm vụ tháng 02/ 2019. Sau khi nghe các đồng chí trưởng, phó các ban, đoàn thể trực thuộc phản ánh tình hình và kết quả hoạt động trong tháng 01 và các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong tháng 02/ 2019, đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận:


Trong tháng 01 năm 2019, Văn phòng, các ban và đoàn thể đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác tháng 01/ 2019 của Đảng ủy Khối, trong đó đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy và các yêu cầu của cấp trên; phục vụ tốt Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 17; hoàn thành việc công nhận kết quả phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Khối; tổ chức 3 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức quán triệt tại các cơ sở đảng tự tổ chức; triển khai hoàn thành kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các ban và Đoàn thể thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong tháng 02/ 2019 là: Chuẩn bị tốt các yêu cầu, nội dung để thực hiện chủ trương hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của cấp trên; tiếp tục theo dõi tiến độ triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp ủy cơ sở; tổ chức rút kinh nghiệm việc thẩm định và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối công nhận kết quả phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018; tổ chức đón Xuân, vui Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm;  đảm bảo an toàn cơ quan./

Hòa Trung - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK