Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu tỉnh đầu năm 2019

28.1.2019 - 15:49

       Chiều ngày 28/01/2019, tại Khách sạn Đồi Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị họp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu tỉnh đầu năm 2019 và quán triệt các Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).


       Tham dự hội nghị có đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Hữu Bá - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và 180 đại biểu chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu trong toàn tỉnh về tham dự.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII): Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 37 về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

       Các đại biểu chức sắc các tôn giáo, dân tộc và người tiêu biểu đều bày tỏ phấn khởi trước sự khởi sắc của kinh tế xã hội Bình Thuận năm 2018 nói riêng và của đất nước nói chung; đồng thời trao đổi, đề xuất những vấn đề liên quan trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. 

       Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Sự tham dự đông đảo của đại biểu các tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, các cá nhân tiêu biểu trong tỉnh là thể hiện mối quan tâm và trách nhiệm của các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh khối đại đoàn toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đinh Tiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK