Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm

24.1.2019 - 11:20

Nhằm biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng đảm bảo đúng thực chất, đúng thành tích, đúng đối tượng, công khai và kịp thời; tránh các biểu hiện phô trương, hình thức; kiên quyết chống “bệnh thành tích” và bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung Quy định khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Ngày 22/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban hành Quy định số 19-QĐi/TU về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thay thế Quy định số 393-QĐ/TU, ngày 03/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Về cơ bản Quy định vẫn bám sát các tiêu chí theo Quy định số 393-QĐ/TU, ngày 03/11/2016. Ngoài ra, Quy định bổ sung thêm đối tượng khen thưởng tổ chức đảng là đảng bộ huyện và tương đương đạt các thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ; điều chỉnh danh hiệu khen thưởng đối với tổ chức đảng là “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền; đối với đảng viên là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Điểm khác là Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ khen thưởng cho các tổ chức đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, không thực hiện việc khen thưởng liên tục hàng năm như những năm trước đây; nếu tổ chức đảng, đảng viên trong năm đạt danh hiệu ở nhiều cấp khác nhau thì nhận mức tiền thưởng ở cấp cao nhất.

Việc biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng đúng thực chất, đúng thành tích, đúng đối tượng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Phạm Thị Thảo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK