Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP năm 2018 của tỉnh Bình Thuận

20.1.2019 - 9:26

Vừa qua, Liên Sở Tài chính – Sở Nội vụ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí chi trả cho 12 đồng chí đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.


Trong đó, có 08 đồng chí nguyên là cấp trưởng, cấp phó các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, 04 đồng chí nguyên là cấp trưởng, cấp phó các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

Dự toán kinh phí chi trả cho 12 đồng chí này là hơn 1,3 tỉ đồng, người được cấp kinh phí thấp nhất là hơn 23 triệu đồng, cao nhất là hơn 210 triệu đồng.

Nguyễn Thị Huyền Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK