Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2018

18.1.2019 - 15:59

Sáng ngày 16/01/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp năm 2019.


Toàn cảnh hội nghị

            Sáng ngày 16/01/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Võ Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì hội nghị; cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy, Phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

           Trong năm 2018, Ban Dân vận và Ban Dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện đã kịp thời phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện khá tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền đến đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng và vấn đề bức xúc, phát sinh trong đồng bào. Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo công tác giao lưu, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các xã thuần và thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số... Qua đó, bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục khởi sắc, kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng; tỷ lệ hộ khá, giàu được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,04%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

       Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Võ Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2019. Căn cứ chương trình của tỉnh, từng địa phương, đơn vị có văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019.

Kim Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK