Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01 và đầu tháng 02 năm 2019

18.1.2019 - 11:26

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2019 theo Kết luận số 204, 205-KL/HU, ngày 14/12/2018 của Huyện ủy (khóa X).

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2019.

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ.

- Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn phát sinh tội phạm; bảo đảm giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết; phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

II. HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

* Lần thứ hai:

- Cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2018.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III. HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 23, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:

1. Thông qua Quy chế làm việc (bổ sung, sửa đổi) của Huyện ủy (khóa X).

2. Lấy phiếu tín nhiệm.

3. Đánh giá, phân loại Đảng bộ huyện năm 2018.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

     Thứ ba,

     ngày 01

Nghỉ tết Dương lịch 2019.

     Thứ tư,

     ngày 02

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Tỉnh ủy tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

     Thứ năm,

      ngày 03

- Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện và cá nhân Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện năm 2018.

 - Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng định kỳ tháng 01/2019.

     Thứ sáu,

     ngày 04

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

   Thứ sáu, bảy;

    ngày 04, 05

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất (1,5 ngày: Từ chiều ngày 04 và cả ngày 05/01/2019).

     Thứ hai,

     ngày 07

- Buổi sáng: Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh tổng kết công tác tài chính năm 2018.

     Thứ ba, tư;

     ngày 08, 09

- Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Tỉnh ủy.

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện.

     Thứ năm,

     ngày 10

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Năm dân vận chính quyền 2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

     Thứ sáu,

     ngày 11

- Buổi sáng:

+ Thường trực Huyện ủy dự giao ban trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh định kỳ quý IV/2018.

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự bàn giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện dự bàn giao Phòng Văn xã.

 

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018 tại tỉnh.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Đảng Quý IV/2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và Quý I/2019.

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự bàn giao Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện dự bàn giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện.

     Thứ hai,

     ngày 14

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực huyện tháng 01/2019([1]).

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện; thông qua Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện.

    Thứ ba,

    ngày 15

- Buổi sáng: Tập thể lãnh đạo UBND huyện chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì giao ban công tác nội chính tháng 01 năm 2019.

    Thứ tư,

    ngày 16

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân.

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Mặt trận, đoàn thể huyện quý IV/2018, triển khai nhiệm vụ cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận, đoàn thể huyện năm 2019 và Quý I/2019.  

     Thứ năm,

      ngày 17

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các chi, đảng bộ cơ sở quý IV/2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2019.

- Buổi chiều: Tập thể lãnh đạo UBND huyện chủ trì họp rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

      Thứ sáu,

       ngày 18

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ hai.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao ban Thường trực HĐND huyện, xã và họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XI.

     Thứ hai,

      ngày 21

- Buổi sáng: Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác thuế của huyện năm 2018.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện dự Hội nghị Đảng ủy quân sự tỉnh phiên cuối năm 2018, tại tỉnh.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện năm 2018.

      Thứ ba, 

      ngày 22

- Buổi sáng: Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện quý IV/2018.

     Thứ tư,

      ngày 23

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23.

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2018.

     Thứ năm,

      ngày 24

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân.

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan khối Đảng, Chính quyền huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng - Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đánh giá tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

    Thứ sáu,

     ngày 25

     (20/12 ÂL)

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện đi thăm, chúc Tết gia đình chính sách.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, tại tỉnh.

+ Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện đi thăm, chúc Tết ở 3 xã.

     Thứ hai,

      ngày 28

     (23/12 ÂL)

Xử lý công việc cơ quan.

     Thứ ba,

     ngày 29

    (24/12 ÂL)

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chỉ trì Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện gặp mặt cán bộ, công chức nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

    Thứ tư,

    ngày 30

   (25/12 ÂL)

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

    Thứ năm,

     ngày 31

    (26/12 ÂL)

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Viếng Bia ghi tên Liệt sỹ huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện thăm và chúc Tết các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện.

    Thứ sáu,

    ngày 01/02

    (27/12 ÂL)

Xử lý công việc cơ quan.

    Từ thứ hai,

    ngày 04/02

    đến thứ sáu,

     ngày 08/02

  (30 tháng Chạp

   đến mùng 4

 tháng Giêng ÂL)

Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 


([1]) bao gồm nội dung nghe báo cáo và cho ý kiến về kế hoạch đi thăm, chúc Tết và tặng quà các tập thể, cá nhân, gia đình chính sách và các hoạt động Mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019;

- Thành phần mời thêm: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức - Nội vụ huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK