Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

11.1.2019 - 16:31

Ngày 11/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1373-QĐ/TU chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Căn cứ Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 94/QĐ-VKSTC, ngày 26/10/2018 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh./.

Ngô Thị Thanh Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK