Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

File Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018

10.1.2019 - 8:30

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018


Xem tại đây: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK