Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị

30.12.2018 - 11:22

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy ngày càng mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.


Những kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện…

Chấp hành Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành đồng số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh với 3 mục tiêu, yêu cầu và 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm; các cấp, các ngành nhất là các lực lượng chuyên trách (Công an, Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát, Tòa án…) đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ công chức gương mẫu thực hiện và vận động người thân trong gia đình tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý được phát huy ngày càng tốt hơn,  trở thành nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung thực hiện.

Cùng với vai trò nòng cốt của các lực lượng chức năng, các tổ chức, đoàn thể và tầng lớp nhân dân, đã tích cực tham gia công tác đã được xây dựng và phát huy ngày càng hiệu quả. Một số mô hình trong công tác phòng, chống ma túy nhân rộng như: “Khu phố không có ma túy”, “Trường học không có tội phạm, không có ma túy”, “Hai đoàn viên giúp đỡ một thanh niên chậm tiến”, “Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy”, “Tổ đồng đẳng”, “Dòng họ tự quản”, “Giáo họ tự quản”, “Câu lạc bộ giúp bạn”, “Đoàn Thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm và ma túy”, “Tổ cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi”, “Câu lạc bộ không có chồng, con nghiện ma túy”, “Câu lạc bộ Thanh niên nói không với ma túy”.

Từ đó, đã đấu tranh quyết liệt và thường xuyên với tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy, các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, hầu hết các hành vi mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.399 vụ/3.100 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ 819 gram heroin, 1.583,5 gram ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc), 2,795 gram ketamine, 163 gram cỏ mỹ, 80,5 kg cần sa khô và 4.963 kg cần sa tươi. Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hình sự 1.240 vụ/1.613 bị can phạm tội về ma túy; cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp đã phối hợp truy tố, xét xử 1.032 vụ/1.412 bị cáo; ngoài ra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200 vụ/1.138 đối tượng với số tiền 574 triệu đồng.

Vẫn còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm…

Trên thực tế, mục tiêu “Kiềm chế, đẩy lùi vi phạm, tội phạm ma túy” chưa đạt được, tội phạm và tệ nạn ma túy chưa được đẩy lùi mà ngày càng gia tăng, phức tạp, đặc biệt là các địa phương vùng biển. Số đối tượng nghiện ma túy, số xã có người nghiện ma túy; các tụ điểm phức tạp về ma túy ngày càng tăng, hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy ngày càng phức tạp; tệ nạn ma túy lây lan nhiều nơi, kể cả trong trường học và vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm, vi phạm gia tăng trong thời gian qua. Trong khi đó, hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng kém, tỷ lệ tái nghiện rất cao; công tác quản lý, hỗ trợ và giúp đỡ người sau cai nghiện ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức, kết quả đạt thấp. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở một số địa phương còn yếu, nhân dân chưa tham gia tố giác tội phạm, vi phạm hoặc thờ ơ với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; một số mô hình có hiệu quả, nhiều cách làm hay chưa được nhân rộng kịp thời.         

Để tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong thời gian tới…

Với tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ vừa cấp cấp bách, vừa lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Chính vì thế, trong thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng chức năng; cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, nhất là người đứng đầu ở cơ sở cần phát phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, không được buông lỏng lãnh đạo. Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, cách làm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, chú ý những địa bàn phức tạp và số đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời động viên, cổ vũ và biểu dương những tấm gương tốt, những mô hình, điển hình hay trong công tác phòng, chống ma túy đi đôi với đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đa dạng hóa các hình thức phòng, chống ma túy tại địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Mặt khác, có biện pháp động viên và yêu cầu gia đình có trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý người thân không để sa vào tội phạm và tệ nạn ma túy.

            Mong rằng, với sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh ta sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực hơn nữa, góp phần giữ vững an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Lê Trung Trực
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK