Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU

Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

28.12.2018 - 15:25

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, cụ thể:


Đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 07 tổ chức đảng và 44 đảng viên; qua kiểm tra, đã kết luận 02 tổ chức đảng có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật; 25 đảng viên có vi phạm, trong đó đến mức phải xem xét thi hành 16 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên, 09 đảng viên có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải tyhi hành kỷ luật, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm, các trường hợp còn lại đang tiến hành kiểm tra; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 387 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 34 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 467 tổ chức; giải quyết tố cáo đối với 03 tổ chức, 30 đảng viên và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 11 đảng viên; tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với 49 đảng viên vi phạm. Giám sát chuyên đề đối với 255 tổ chức đảng và 484 đảng viên, trong đó có 222 đồng chí là cấp ủy viên các cấp./.

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK