Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | GIỚI THIỆU

Tiếp tục khẳng định vai trò cựu chiến binh trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”

29.11.2018 - 18:56

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh về công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ năm 2018, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã tích cực triển khai, hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản ở thôn xóm, khu phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương…


Tổ cảm hoa giáo dục của Hội CCB xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên gia đình đối tượng đã chấp hành án phạt tù được tha trở về địa phương

Năm 2018, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI; là năm tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội... Thấy rõ tầm quan trọng đó, Thường trực Hội CCB tỉnh đã có Kế hoạch số 15/KH-CCB, ngày 16/3/2018 về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; Hướng dẫn số 09/HD-CCB ngày 20/3/2018 về tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT năm 2018. Đồng thời ra các văn bản Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 225/KH-MTTQ-BTT ngày 02/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 01/138. Trên cơ sở đó, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương để tổ chức cho hội viên tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 đạt kết quả cao nhất.

Để duy trì và nâng cao hiệu quả, chất lượng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Hội đã tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 150 cán bộ cơ sở và 157 cán bộ, hội viên là cốt cán chính trị và cộng tác viên DLXH; tổ chức 62 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với trên 16.520 lượt cán bộ, hội viên CCB tham gia. Phổ biến kịp thời các chủ trương, quy định mới về pháp luật thông qua việc in phát hành 04 số/6.000 bản tin nội bộ Hội CCBVN tỉnh Bình Thuận cấp đến từng chi hội; xây dựng tại cơ sở được 1.669 cốt cán chính trị. Đồng thời, thường xuyên phối hợp xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở, đã có hàng trăm hội viên tham gia vào Hội đồng an ninh xã, phường, thị trấn; đội dân phòng; tổ nhân dân tự quản; ban bảo vệ, ban ANTT; tham gia làm nòng cốt trong các tổ hòa giải, tổ phòng chống ma túy, bạo lực gia đình ở địa bàn thôn, khu phố…; từ đó đã tham gia giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến tình hình ANTT xảy ra trên địa bàn. Trong năm, toàn hội đã tham gia hòa giải thành 89 vụ, giáo dục cảm hóa tiến bộ 209/368 đối tượng nhận giúp đỡ; cung cấp nhiều tin có giá trị cho cơ quan chức năng, phối hợp tuần tra, canh gác giữ gìn ANTT địa bàn trong những đợt cao điểm, lễ tết.

Điểm nổi bật của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, Hội đã đẩy mạnh phong trào nhân rộng các mô hình CCB tự quản ở địa bàn dân cư thôn, khu phố, tập trung vào 4 lĩnh vực chính: giữ gìn an ninh trật tự; an yoanf giao thông; tuyên truyền pháp luật, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi và tham gia bảo vệ môi trường. Đến hết tháng 10/2018, toàn Hội đã xây dựng được 302 tổ, đội CCB tự quản với 2.129 hội viên tham gia, so với năm 2017, tăng 133 tổ đội và 403 hội viên, trong đó có: 149 tổ ANTT, phòng chống ma túy với 992 hv; 113 tổ tuyên truyền pháp luật, cảm hóa giáo dục với 699 hv; 16 tổ ATGT với 194 hv và 24 tổ bảo vệ môi trường với 244 hv tham gia. Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên chỉ đạo, bồi dưỡng, củng cố phát huy vai trò lực lượng cốt cán chính trị, cộng tác viên dư luận xã hội CCB góp phần nâng cao hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hoạt động phối hợp giữa Hội CCB các cấp với lực lượng Công an , nhất là lực lượng Công an ở cơ sở đã có nhiều cải tiến, đổi mới phương pháp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp để thu hút hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia Phong trào Vì an ninh Tổ quốc. Tổ chức Hội CCB các cấp, cán bộ, hội viên giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày pháp luật” một cách thiết thực; tổ chức các hình thức cam kết thi đua xây dựng đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT trong từng gia đình, địa bàn thôn, khu phố, các cơ quan, đơn vị. Vận động nhân dân tham gia các hoạt động cao điểm “về trấn áp tội phạm”, “tháng an toàn giao thông” và thực hiện mục tiêu “3 giảm”. Tham gia hưởng ứng phát động và xây dựng “Khu dân cư phòng chống tội phạm”, xây dựng khu dân cư thực hiện mục tiêu 3 giảm gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 10/10 huyện, thị, thành phố, trong đó, hội viên Hội Cựu Chiến binh cũng luôn là lực lượng đi đầu trong công tác vận động, xây dựng và thực hiện các tiêu chí, góp phần xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2013 của Bộ Công an. Qua đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững chắc, xây dựng các tổ chức hội đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Năm 2018, Hội CCB tỉnh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vu của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019, Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng nhằm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội CCB các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” về an ninh trật tự đang phát huy hiệu quả ở địa bàn thôn, khu phố; chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình thực tế địa phương và tổ chức hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đặt ra, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.                                                                                

                                                                                                 Ban Tuyên giáo – CCB

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK