Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) tại tỉnh Bình Thuận

9.11.2018 - 17:2

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiêp công lập” của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 43-CTr/TU và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 992/KH-UBND về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương. Trên cơ sở đó các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung rà soát xây dựng các đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua gần 01 năm triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được một số kết quả, cụ thể là:


   Đã tập trung xây dựng các đề án, trong đó một số đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và đồng ý cho tổ chức triển khai thực hiện như:

   Đề án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất 24 đơn vị trường học trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố; đến nay, công tác sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đã hoàn thành và đảm bảo phù hợp với tình hình địa phương, không làm ảnh hưởng, xáo trộn đến quá trình học tập và giảng dạy tại các trường.

   Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 05 Trung tâm trực thuộc Sở Y tế tỉnh (gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Bướu cổ, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

   Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo tiếp tục triển khai, thực hiện một số đề án sau:

    1) Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện vào Trung tâm Y tế cấp huyện để thành lập Trung tâm Y tế đa chức năng bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. Trung tâm Y tế đa chức năng trực tiếp quản lý các trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực.

   2) Đề án nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ. Từng bước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

   3) Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

   4) Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh và Đề án  hợp nhất Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm và Ban Quản lý Di tích tháp PôSahInư.

   5) Đề án thí điểm hợp nhất Đài Truyền thanh Truyền hình huyện và Trung tâm Văn hoá Thể thao cấp huyện ở những nơi có điều kiện: hiện nay, có 08/10 địa phương đăng ký thí điểm hợp nhất Đài Truyền thanh Truyền hình huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện.

   6) Đề án sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long vào Trung tâm Khuyến nông.

   7) Đề án hợp nhất Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

   8) Đề án rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng quy mô các ban quản lý rừng; chuyển sang đơn vị tự chủ một phần kinh phí hoạt động, tiến tới tự chủ 100% kinh phí hoạt động đổi mới các ban quản lý có rừng trồng là rừng sản xuất trên 60% diện tích rừng đang quản lý và đang phát triển tốt, đủ điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh).

   9) Đề án đổi mới mô hình hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

   Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các đề án nói trên sẽ được triển khai thực hiện thống nhất trong những tháng đầu năm 2019, qua đó góp phần đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương VI (khóa XII) đã đề ra./.

Nguyễn Văn Dũng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK