Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 11/2018

2.11.2018 - 15:24

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 416-KL/HU ngày 17/10/2018 của Huyện ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; thực hiện Thông báo số 596-TB/HU ngày 31/10/2018 kết luận của Thường trực Huyện ủy giao ban cuối tháng 10/2018.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

- Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Lãnh đạo chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 8- Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 1, nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá, xếp loại Đảng bộ xã Vĩnh Hảo năm 2018.

2- Các dự thảo Quy định, Quy chế về công tác cán bộ.

3- Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình và công tác tôn giáo năm 2018.

4- Kế hoạch xây dựng, quản lý và phát huy cốt cán đặc thù trên địa bàn huyện.

5- Công tác cán bộ.

6- Công tác đảng viên.

III- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến:

1- Đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị Phan Rí Cửa đến năm 2025.

2- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020 của huyện Tuy Phong.

IV- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến về rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020- 2025.

V- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 4, nghe và cho ý kiến:

1- Định hướng công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2019.

2- Nội dung gợi ý kiểm điểm sâu các tập thể, cá nhân năm 2018.

3- Công tác cán bộ.

4- Công tác đảng viên.

VI- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 34 thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.


VII- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ năm, ngày 01

 

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ sáu, ngày 02

 

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị Tuy Phong giám sát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X).

Thứ hai, ngày 05

 

- Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2019.

Thứ ba, ngày 06

 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban công tác phòng, chống ma túy tháng 10; nhiệm vụ tháng 11/2018 (*) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng Huyện ủy dự họp.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giải quyết đơn thư.

Thứ tư, năm,

ngày 07, 08

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1.

Thứ sáu, ngày 09

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị Tuy Phong giám sát vụ việc.

Thứ bảy, ngày 10

Buổi tối: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2018 tại thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh.

Thứ hai, ngày 12

- Buổi sáng: Tổ kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy về kiểm tra việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kiểm tra tình hình mua đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy .

Thứ ba, ngày 13

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 34.

Thứ tư, ngày 14

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị Tuy Phong tiếp xúc cử tri chuyên đề.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 03 năm giao lưu, kết nghĩa với các thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

- Buổi chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2.

Thứ năm, ngày 15

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự gặp mặt, giao lưu với chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2018.

Thứ sáu, ngày 16

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013- 2018.

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp triển khai kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai, ngày 19

Thường trực Huyện ủy thăm một số trường học trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018).

Thứ ba, ngày 20

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

Thứ tư, ngày 21

Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22.

Thứ năm, ngày 22

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 3.

Thứ sáu, ngày 23

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng; nhiệm vụ trong thời gian tới.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết thi đua khối Quân sự địa phương các huyện, thị xã, thành phố năm 2018 tại thành phố Phan Thiết.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ hai, ngày 26

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự họp Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham gia bảo hiểm y tế tháng 11, nhiệm vụ tháng 12/2018 (*) Ủy ban nhân dân huyện chủ trì mời các thành phần có liên quan dự làm việc.

Thứ ba, ngày 27

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ tư, ngày 28

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 4.

Thứ năm, ngày 29

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nghe và cho ý kiến các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân dân huyện và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ sáu, ngày 30

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK