Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

2.11.2018 - 11:21

Ngày 31/10/2018, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 51-CTr/TU và 52-CTr/TU; Kế hoạch số 108-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) do đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo và quán triệt các nội dung trên tại Hội nghị; thành phần tham dự gồm toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


          Theo chương trình, đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 28/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 28/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội./.

Trần Văn Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK