Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ

2.11.2018 - 8:52

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Công văn số 445/UBND-KGVX về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.


(Nguồn Internet)

Để công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ tại tỉnh nhà thực sự hiệu quả, khai thác tốt khả năng, tiềm năng của xã hội trong việc cùng nhà nước đảm bảo an sinh xã hội, cần đề cao vai trò và hoạt động của Hội chữ thập đỏ các cấp. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần phải xây dựng và đảm bảo tính chuyên nghiệp hoạt động của Hội, mở rộng phát triển và sử dụng hiệu quả hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động xã hội nhân đạo; đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; đổi mới hoạt động của Hội ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn bó với người dân; phối hợp chặt chẽ với các ngành, mặt trận, đoàn thể và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tạo điều kiện để Hội tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội liên quan đến hoạt động nhân đạo và tham gia thực hiện các chương trình, đề tài, dự án vì mục tiêu nhân đạo trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bố trí kinh phí để Hội đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, đề án nhà nước giao.

Đối với UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các cấp Hội chữ thập đỏ triển khai nhiệm vụ công tác, phát triển các cơ sở hoạt động chữ thập đỏ và các dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo trên địa bàn theo quy định. Phối hợp Hội chữ thập đỏ cùng cấp định kỳ rà soát, xác định các địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp./.

Thuy Hoa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK