Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Giám sát kết quả khắc phục những hạn chế, thiếu sót về công tác phòng, chống tham nhũng tại Hàm Thuận Nam

31.10.2018 - 23:48

Ngày 29/10/2018, Đoàn giám số 01 do đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nam đã ghi nhận các kết quả đạt được trong việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra như: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện được kê khai, công khai tài sản, thu nhập, chưa có đơn thư phản ánh việc kê khai không trung thực; tiếp tục thực hiện chuyển đổi 71 vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trong đó có 20 công chức địa chính cấp xã nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện 51 lượt kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và 09 đồng chí là bí thư cấp ủy; 14 cuộc thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 62/62 cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tự kiểm tra nội bộ. Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã thực hiện nhiều cuôc giám sát; đã đẩy mạnh việc thực hiện “Một cửa điện tử liên thông” và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc kê khai, công khai tài sản theo quy định của pháp luật và Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số đơn vị, địa phương vẫn còn lúng túng, chưa đúng quy trình, quy định; công tác tự kiểm tra nội bộ chưa được coi trọng.  

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nam đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; duy trì nghiêm túc chế độ nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại tố cáo có liên quan đến tham nhũng; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và tự kiểm tra; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kết luận sau thanh tra...

Hứa Hoàng Trúc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK