Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

29.10.2018 - 13:52

Ngày 26/10/2028, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1281-QĐ/TU chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy và chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Căn cứ kết quả bầu cử, xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy và chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Trần Văn Toản – Giám đốc Công an tỉnh./.

Ngô Thị Thanh Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK