Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra trực thuộc

29.10.2018 - 11:18

Trong tháng 10/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh. Tiếp tục kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức Đảng; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức và 02 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 11 tổ chức đảng, 11 đảng viên; tiến hành xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 02 đảng viên; tiếp nhận và xử lý 19 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 03 đơn tố cáo, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03 đơn, lưu 04 đơn, đang tham mưu xử lý 09 đơn.


Ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng; tham mưu Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp văn bản chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên; tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 03 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 05 đảng viên, 02 là cấp ủy viên, với hình thức khiển trách 03, khai trừ 02; giải quyết tố cáo đối với 04 đảng viên là cấp ủy viên; giải quyết khiếu nại 01 trường hợp; kiểm tra tài chính Đảng về quản lý, sử dụng ngân sách và sản xuất kinh doanh đối với 04 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính Đảng về quản lý sử dụng ngân sách, thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 14 tổ chức đảng./.

Trần Văn Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK