Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

23.10.2018 - 14:21

Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận có trên 3000 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đang hoạt động. Trong các doanh nghiệp, lao động trong độ tuổi thanh niên chiếm tỷ lệ rất cao.


Đây là lực lượng có xu hướng hòa nhập nhanh cùng với sự phát triển của xã hội, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ hiện đại, có tay nghề, có ý thức lao động nghiêm túc và có ý chí vươn lên, không ngừng học tập để nâng cao kiến thức và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhưng đa số lực lượng thanh niên này chưa có tổ chức đoàn để sinh hoạt. Vì vậy trong những năm qua, Đoàn Khối Doanh nghiệp đã có các giải pháp để thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đảy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Đề án 254 của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đây là cơ sở quan trọng, là điều kiện thuận lợi cho để Ban Thường vụ Đoàn Khối thực hiện tốt công tác tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Để thực hiện tốt việc phát triển tổ chức đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chú trọng việc nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn hiện có. Đã tập trung tổ chức một số phong trào như: Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào bốn nhất trong thanh niên công nhân đã phát huy vai trò của thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đã có hàng chục sáng kiến từ đoàn viên, thanh niên làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm, qua đó tổ chức Đoàn đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình được chủ doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Các hoạt động phong trào do Đoàn Khối tổ chức phát động như hỗ trợ kinh phí xây nhà, tặng quà, khám bệnh miễn phí cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân...các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các hoạt động dã ngại, cấm trại hàng năm…đã góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân trực tiếp sản xuất.

Tính đến thời điểm hiện nay, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh có 57 cơ sở  trực thuộc với gần 3.500 đoàn viên thanh niên. Trong đó, cơ sở Đoàn ngoài khu vực nhà nước là 37 cơ sở với hơn 1500 đoàn viên thanh niên. So với 2008 thì số lượng tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối tăng 11 cơ sở và phát triển được 1.615 đoàn viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó khăn đó là: Số lượng tổ chức Đoàn được thành lập mới còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Hoạt động của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp còn khó khăn, chậm đổi mới nội dung để phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một số cơ sở Đoàn mới thành lập hoạt động không hiệu quả đi đến giải thể. Chất lượng hoạt động của một số tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn hạn chế, có nơi chưa bảo đảm theo đúng nguyên tắc công tác tổ chức đoàn; vai trò của tổ chức đoàn trong doanh nghiệp chưa thể hiện rõ nét.

Nguyên nhân là do Luật Doanh nghiệp chưa có quy định, yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng tổ chức Đoàn. Vì vậy, thiếu căn cứ pháp lý khi tiếp cận với chủ doanh nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn, việc ủng hộ hoạt động Đoàn hoàn toàn tuỳ thuộc vào nhận thức của từng lãnh đạo trong mỗi doanh nghiệp. Phương pháp tiếp cận của cán bộ Đoàn chưa khoa học, chưa kiên trì đeo bám, tư tưởng còn ngại khó trong quá trình tiếp cận chủ doanh nghiệp để vận động thành lập. Vì vậy, một số doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp có đông thanh niên công nhân vẫn chưa tiếp cận được. Nội dung, hình thức sinh hoạt của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp còn đơn điệu, thiếu sức hấp dẫn; hoạt động của Đoàn trong doanh nghiệp chưa gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên chưa tạo được sự đồng thuận từ lãnh đạo doanh nghiệp. Mặt khác, tình hình cạnh tranh gây gắt, áp lực chuyên môn cao; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp theo ca, kíp, dây chuyền sản xuất, nên rất khó khăn về thời gian sinh hoạt; đa số thanh niên hiện nay chỉ quan tâm đến thu nhập, nhận thức về của tổ chức Đoàn vẫn còn hạnh chế.

Từ những khó khăn trên, trong thời gian đến Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cần thực hiện tốt các nhòm giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước của tỉnh qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chủ doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thứ hai, chủ động và tăng cường tuyên truyền, giới thiệu với chủ doanh nghiệp và thanh niên trong doanh nghiệp về các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, những lợi ích mà tổ chức Đoàn mang lại cho thanh niên và doanh nghiệp.

Thứ ba, Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn trong các doanh nghiệp; kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ, củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động tại các cơ sở Đoàn hoạt động kém hiệu quả.

Thứ tư, định hướng hoạt động Đoàn tại cơ sở, nhiệm vụ hoạt động của Đoàn phải thật sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù, điều kiện của đối tượng đoàn viên, thanh niên và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp, mọi phong trào của Đoàn đều hướng tới việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ năm, thường xuyên quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, các mô hình xuất sắc để thúc đẩy phong trào; các hoạt động của Đoàn trước hết phải hướng tới đoàn viên thanh niên, người lao động trong doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên đặc biệt là thanh niên công nhân; bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên; hàng năm đẩy mạnh việc giới thiệu đoàn viên thanh niên công nhân ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Thứ sáu, tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm thu hút tập hợp ĐVTN trong đó chú trọng các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt nội quy của đơn vị, đặc biệt là về an toàn lao động, vệ sinh nhà xưởng, máy móc, kho bãi; đảm bảo quy trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo tiêu chuẩn.

Thứ bảy, phát động trong thanh niên các đợt cao điểm thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các phong trào góp phần cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm của đơn vị, quảng bá, giới thiệu thương hiệu và hình ảnh đơn vị.

Hữu Bằng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK