Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong 9 tháng năm 2018

18.10.2018 - 10:43

Chiều ngày 11/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp định kỳ nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành chức năng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và các ngành liên quan của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại cuộc họp

Trong 9 tháng 2018, các cấp, các ngành đã triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đạt được một số kết quả tích cực. Nổi rõ là:

1) Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.

2) UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả một số kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy, đảng ủy trực thuộc, mặt trận và đoàn thể tỉnh đã xây dựng các kế hoạch triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3) Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tiếp tục triển khai đồng bộ và đẩy mạnh hơn. Trong 9 tháng 2018, phát hiện mới 04 vụ có hành vi tham nhũng, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 02 vụ. Đến nay, đã xử lý xong 04/10 vụ tham nhũng và 02 vụ/07 vụ sai phạm liên quan kinh tế - chức vụ.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án liên quan kinh tế - chức vụ còn chậm so với yêu cầu, thu hồi tài sản còn thấp. Công tác quản lý tài chính, quản lý đất đai ở một số địa phương còn nhiều lỏng lẻo; hiệu quả công tác kiểm tra giám sát còn yếu, phát hiện qua tự kiểm tra nội bộ còn ít; việc thanh tra cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa bàn xã, phường trên địa bàn Phan Thiết còn chậm.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo:

1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đi đôi với các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. 2) Hoàn thành việc báo cáo kết quả thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số xã, phường trên địa bàn Phan Thiết và các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018. 3) Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực năm 2017 chuyển sang nhất là các vụ tồn đọng, kéo dài, quá thời hạn luật định. 4) Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 5) Nâng cao hiệu quả giám sát của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 6) Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-Qđi/TW của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. 7) Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2018 và kiểm tra, báo cáo kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đồng thời, thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác trong thời gian tới./.

Ngô Minh Quốc Cường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK