Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

11.10.2018 - 8:10

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ giám sát đã triển khai Quyết định số 287-QĐ/UBKTTU, ngày 03/10/2018 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Theo kế hoạch, sau khi triển khai Quyết định, Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiến hành làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan và kết thúc trong tháng 11 năm 2018./. 

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK