Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2018

10.10.2018 - 18:4

Sáng 10-10-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 10-2018 với hơn 180 điểm cầu ở các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chủ trì hội nghị. Tại Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kết nối 24 điểm cầu trên toàn tỉnh với  hơn 1200 đại biểu tham dự.


Tại hội nghị, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Nội chính Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thông qua 7 nội dung gồm: Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; Thông qua nội dung quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công tác cán bộ; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017.

Để định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị, báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền 7 nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 gắn với việc vận động quần chúng nhân dân, doanh nghiệp phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết năm 2018 đề ra. Đặc biệt, tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuyên truyền về phòng bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 05; hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tại các nước; kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng 10 Nga.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội xung quanh những sự kiện, những vấn đề quan trọng của đất nước kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương và tham mưu cho Thường trực cấp ủy phương án chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Lê Thành
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK