Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý III/ 2018

4.10.2018 - 10:35

Ngày 27/ 9/ 2018 Đảng ủy Khối đã tiến tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý III/ 2018. Tham dự giao ban có Thường trực, lãnh đạo Văn phòng, các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Tại Hội nghị giao ban các cấp ủy cơ sở đã thảo luận đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trong đảng bộ khối các cơ quan tỉnh quý III năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong quý IV/2018; phản ánh, kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.


Kết luận giao ban, đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy đã đánh giá tổng quát ưu điểm và kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở cần quan tâm khắc phục trong thời gian đến và triển khai 8 nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong quý IV/ 2018. Trong đó, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Cấp ủy các cơ sở đảng cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng và hoàn thành kế hoạch đã đề ra và chỉ tiêu Đảng ủy khối giao; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trong việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị theo tinh thần các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng; tập trung triển khai thực hiện hoàn thành có chất lượng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng uỷ Khối và các chi, đảng bộ cơ sở đã đề ra; triển khai việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng năm 2018 đúng thực chất, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tốt trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Thông qua giao ban một số cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện vai trò lãnh đạo, hoạt động của cấp uỷ, tổ chức Đảng và đã được Thường trực và các Ban của Đảng uỷ Khối hướng dẫn giải đáp, giúp các cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt hơn các mặt công tác xây dựng đảng tại cơ sở trong thời gian tới./.

Hòa Trung - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK