Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018

3.10.2018 - 8:40

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018


Thứ hai,

ngày 01

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước Chủ trì hội ý lãnh đạo Ban, họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.

Chiều

- Họp Chi bộ.

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan triển khai các quyết định hợp nhất các phòng chuyên môn và nhân sự cơ quan.

Thứ ba,

ngày 02

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý III/2018.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì  họp Đoàn Giám sát số 1 giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự làm việc với Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam *

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề IV tại lớp Trung cấp LLCT – HC  huyện Hàm Thuận Bắc.

Thứ tư,

ngày 03

Chiều

 - Đ/c Hồ Trung Phước giám sát tập thể lãnh đạo Sở Công Thương và cá nhân Giám đốc Sở Công Thương giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề tại lớp Bồi dưỡng Kiến thức QP – AN K11 Công an tỉnh.

Thứ năm,

ngày 04

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước giám sát tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy Phan Thiết giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh quý III/2018.

Thứ sáu,

ngày 05

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước tiếp xúc cử trị tại huyện Đức Linh.

Sáng

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề tại lớp Bồi dưỡng Kiến thức lớp Chỉ huy Quân sự cấp xã.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp triển khai Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban khối Đảng quý III/2018.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Katê đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn *

- 15h30 họp Chi bộ - họp cơ quan.

Thứ hai,

ngày 08

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước họp Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai Nghị định số 67 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba,

ngày 09

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp bất thường – Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Lễ hội Katê dân tộc Chăm năm 2018.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp hội đồng sơ tuyển công chức

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp Hội đồng thẩm định các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6.

Thứ tư,

ngày 10

Sáng

Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

Chiều

- Từ 14 giờ đến 15 giờ: Đ/c Hồ Trung Phước cùng Bí thư Tỉnh ủy tiếp Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao *

- Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến  đánh giá, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và hoạt động mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, sáu,

ngày 11, 12

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật

ngày 11,12,13,14

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2018.

Thứ sáu,

ngày 12

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Thường trực HĐND tỉnh rà soát các công việc chuẩn bị cho kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh; họp Đảng đoàn HĐND.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương có liên quan về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đầu tư Đường dây 110KV Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né *

Tối

-Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Lễ Kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc năm 2018 *

Thứ bảy,

ngày 13

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy phổ biến tình hình thời sự cho cán bộ hưu trí.

Chủ nhật,

ngày 14

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII/2018.

Thứ hai,

ngày 15

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban công tác dân vận quý III/2018.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan về tình hình triển khai Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy (Khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” trên lĩnh vực nông nghiệp *.

Thứ ba,

ngày 16

Sáng

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề tại lớp Bồi dưỡng Kiến thức QP – AN K13 Công an Tỉnh .

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới *.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức.

Thứ tư,

ngày 17

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Thứ năm,

ngày 18

Cả ngày

Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tánh Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018 và thăm một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn *

Thứ sáu,

ngày 19

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 *.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh qua các thời kỳ *.

Thứ bảy,

ngày 20

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Lễ kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công nhận là thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018)

Thứ hai,

ngày 22

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 *.

Thứ ba,

ngày 23

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 – 2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 – 2018.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự buổi tổ chức bay thử nghiệm tàu bay không người lái của Công ty Đầu tư INOSOFT giám sát rừng tại khu vực sân bay Sông Mao *

Thứ tư,

ngày 24

Sáng

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề tại lớp Bồi dưỡng Kiến thức QP – AN K14 Công an Tỉnh .

- Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24, 29, 30 của Bộ Chính trị.

Tối

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân du lịch tiêu biểu nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 – 24/10/2018).

Thứ năm, sáu

 ngày 25, 26

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm,

ngày 25

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị tập huấn hoạt động mạng xã hội.

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị tập huấn hoạt động mạng xã hội.

Thứ sáu,

ngày 26

Sáng

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị tập huấn hoạt động mạng xã hội.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì Hội nghị giao ban báo chí.

- Họp Chi ủy

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì giao ban dư luận xã hội.

Thứ hai,

ngày 29

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Thứ ba,

ngày 30

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự kỳ họp bất thường – Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chiều

Họp Chi bộ.

Thứ tư,

ngày 31

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh (tháng 11/2018).

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK