Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của các cơ sở đào tạo có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

2.10.2018 - 7:38

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước; qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo tại Đảng bộ khối đã có những chuyển biến tích cực.

Trước hết, công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết được các tổ chức, cấp uỷ đảng thuộc Đảng bộ khối nghiêm túc triển khai thực hiện. Đặc biệt đối với các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đào tại các trường như: Đại học Phan Thiết, Trường THCS-THPT Lê Lợi, Công ty cổ phần Quyết Thắng...công tác giáo dục chính trị tư tưởng, được các cấp ủy thường xuyên tập trung lãnh đạo, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên; công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, đổi mới nội dung, thời gian, phương pháp tổ chức các lớp học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học được cấp ủy, lãnh đạo nhà trường quan tâm. Việc thu hút các giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng chiếm tỷ lệ khá cao; nhờ đó, chất lượng nguồn nhân lực trong nhà trường từng bước được cải thiện đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập.

Bí thư Đảng ủy Khối thăm, tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Phan Thiết
Bí thư Đảng ủy Khối thăm, tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Phan Thiết

 

Hai là, các trường cũng lồng ghép và tập trung triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, cũng như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; qua đó, nhiều đảng viên, nhất là các đồng chí giữ các chức vụ chủ chốt trong các trường đã thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thật sự là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại trường. Các hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị, pháp luật, thẩm mỹ, thể chất, truyền thống lịch sử và địa lý, dân số, môi trường, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, dịch bệnh, trật tự an toàn giao thông... cũng được các cấp uỷ, nhà trường quan tâm chú ý, lồng ghép trong các buổi nghiên cứu hoc tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt ngoại khoá;  qua đó góp phần hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh và nâng cao năng lực hoạt động xã hội cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và kể cả học sinh sinh viên.

Ba là, các hình thức học tập đa dạng, phù hợp với đối tượng, tâm lý lứa tuổi, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các môi trường gia đình-nhà trường-xã hội được cấp uỷ các trường chủ động tổ chức, thực hiện. Cấp ủy các trường học và dạy nghề đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học. Tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; các hoạt động ngoại khoá, dạy và học ngoại ngữ, tin học được thực hiện theo đúng quy định của Bộ giáo dục và đào tạo; hầu hết giáo viên ở các trường đều ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, truy cập internet tìm tài liệu tham khảo, quản lý học sinh, sinh viên, kết quả học tập bằng chương trình SMAS, V.EMIS;  đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước có uy tín tổ chức đào tạo nhiều chuyên ngành phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, dân chủ, trung thực, kỷ cương. Nhờ đó, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học và sớm có việc làm đạt tỷ lệ ngày càng cao góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Riêng với giáo dục nghề nghiệp, chi bộ Công ty cổ phần Quyết Thắng, là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; thời gian qua cấp ủy, chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, các đồng chí đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho các đối tượng lao động phổ thông và bộ đội xuất ngũ với các ngành nghề đào tạo như: lái xe, cơ khí, hàn, điện, xây dựng dân dụng, nghiệp vụ xe khách, văn hóa giao thông,... và hầu hết các học viên sau quá trình học tập tại trường đã có việc làm, thu nhập ổn định.

Bốn là, Công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các trường học và trường dạy nghề thuộc Đảng bộ Khối được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy, chi bộ các trường ngay sau mỗi kỳ đại hội đã khẩn trương xây dựng, rà soát qui chế, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ; đồng thời xây dựng và ban hành qui chế phối hợp giữa chi ủy, chi bộ với lãnh đạo nhà trường; trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đều có đánh giá cụ thể chi tiết hoạt động của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ qua và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trong thời gian tới; trong đó chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của trường; nhất là việc xác định và đề ra các giải pháp để phát triển đảng viên, phấn đấu xây dựng tổ chức đảng đạt Trong sạch vững mạnh hàng năm. Tính đến tháng 9 năm 2018, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, các trường học và trường nghề thuộc Đảng bộ khối đã bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 15 đảng viên; trong đó có 02 đồng chí sinh viên.

Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận thì kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu đặt ra: Hầu hết các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Đảng bộ khối do mới thành lập, nên cơ sở vật chất còn chưa đảm bảo, trình độ đội ngũ giáo viên còn có một số hạn chế nhất định; số lượng đảng viên chưa nhiều, hầu hết còn tập trung vào công tác chuyên môn, có trường người quản lý doanh nghiệp không là đảng viên nên chưa chú trọng công tác đảng do đó việc lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng tại đơn vị chưa toàn diện, xuyên suốt, công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng chưa đạt kết quả như mong muốn dẫn đến kết quả đào tạo chưa cao; tỷ lệ học sinh thi đầu vào các trường đại học tốp trên còn thấp, số lượng sinh viên ra trường có việc làm chưa nhiều.

Để giáo dục đào tạo thật sự là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp chấn hưng và phát triển đất nước, cũng như tiếp tục triển khai thực hiện nhằm đưa Nghị quyết số 29 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đi vào cuộc sống; thiết nghĩ trong thời gian tới các cơ sở trường lớp thuộc Đảng bộ khối cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 25-NQ/TU, ngày 11/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII), nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự đồng thuận trong đầu tư, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hai là, cấp ủy cần phối hợp với lãnh đạo nhà trường phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học; đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước có uy tín; thông qua nhiều hình thức phù hợp tổ chức đào tạo các chuyên ngành phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, dân chủ, trung thực, kỷ cương.

Ba là, cấp ủy cơ sở phối hợp với Hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chăm lo đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng tiếp thu và làm chủ công nghệ mới cho đội ngũ giáo viên, công nhân lao động tại trường.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong trường học, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh bảo đảm coi trọng chất lượng; qua đó để mỗi một tổ chức đảng và đảng viên trong các trường phải thật sự là hạt nhân chính tri, đội tiền phong trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và xây dựng trường học và hình thành nhân cách cho học sinh, sinh viên./. 

Quang Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK