Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện giám sát tổ chức đảng cấp dưới

27.9.2018 - 14:21

Chiều ngày 20/9/2018, tại phòng họp Công ty cổ phần Hưng Thịnh Bình Thuận, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Phùng Hữu Cư, Bí thư Đảng ủy Khối làm tổ trưởng, tiến hành giám sát Chi bộ Công ty Công ty cổ phần Hưng Thịnh.

Nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 16/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 66-KH/ĐUK, ngày 04/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐUK, ngày 02/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của Chi bộ Công ty CPTM Hưng Thịnh

Cùng ngày, Chi bộ đã tiến hành làm Lễ trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Thị Phương, đảng viên Chi bộ. Chi bộ có 06 đảng viên, hiện nay đã có 02 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 tuổi Đảng, các đồng chí sẽ là những tấm gương sáng, nguồn động lực cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

 

Ngọc Bảo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK