Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 khởi sắc

26.9.2018 - 16:46

Ngày 25/9/2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng và Bí thư các huyện, thị, thành ủy.


Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là cơ quan Thuế đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, sớm triển khai công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm nên kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 có nhiều khởi sắc. Tổng thu ngân sách 7.464 tỷ đồng, đạt 87,8% dự toán năm, trong đó Thu nội địa (trừ dầu) 5.148 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Về nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: (1) UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước; (2) Các sở, ban, ngành tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cấp phép, đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, du lịch. Thống nhất cách hướng dẫn các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; (3) Các cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát các nguồn thu, dự báo khả năng thu nộp ngân sách trên từng nguồn, từng địa bàn từ nay đến cuối năm. Tăng cường xử lý nợ thuế, phân tích các khoản nợ đọng có khả năng thu, không có khả năng thu và có biện pháp xử lý cụ thể.

Riêng ngành Thuế rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, phân tích, đánh giá số liệu 9 tháng đầu năm, những chỉ tiêu chưa hoàn thành hoặc hoàn thành thấp phải có kế hoạch, biện pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, chú ý: (1) Tăng thu từ các nguồn thuế, phí cân đối để chi thường xuyên; nguồn thu từ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết cân đối để chi đầu tư phát triển; (2) Theo dõi, khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản, thu từ các doanh nghiệp nộp thuế vãng lai; (3) Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2018 dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018; (4) Khẩn trương thông báo dự toán thu ngân sách năm 2019 cho các huyện, thị, thành phố để có cơ sở xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2019 và chủ động xây dựng các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm 2019.

Hữu Khôi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK