Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

26.9.2018 - 14:18

Sáng ngày 20/9/2018, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội.


    Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và những kiến nghị đối với Thường trực Tỉnh ủy.

    Theo đánh giá của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thì việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo sâu sát, tuy bước đầu có khó khăn, lúng túng nhưng đến nay đã đi vào nền nếp và nâng dần chất lượng; quá trình thực hiện đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đối tượng được giám sát. Khó khăn nhất hiện nay là công tác phản biện xã hội. Theo thống kê, từ khi triển khai đến nay, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh đã thực hiện 45 cuộc giám sát đối với UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh, qua đó đã kiến nghị 195 nội dung đối với các đơn vị được giám sát, đã có 105/195 kiến nghị được giải quyết, hiện còn 90 kiến nghị chưa có kết quả giải quyết vì nội dung liên quan đến nhiều ngành, việc phối hợp giải quyết còn khó khăn.

    Trong thời gian đến, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh lựa chọn, đề xuất các nội dung giám sát, phản biện đề nghị cấp ủy định hướng; cần chủ động lựa chọn nội dung giám sát, phản biện sát với tính chất của tổ chức mình, quan tâm đối với những vấn đề bức xúc trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn và chủ trì tổ chức các cuộc phản biện do các đoàn thể đề xuất. Đối với cấp cơ sở cần lựa chọn những nội dung giám sát, phản biện sát với địa phương mình. Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh tăng cường tập huấn công tác này trong hệ thống mình; đồng thời triển khai thực hiện Công văn 1231-CV/TU, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Bích Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK