Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN 09 THÁNG-NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

23.9.2018 - 16:21

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra là mỗi năm phát triển 2.000 đảng viên mới. Nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch, ngay từ đầu năm Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đảng cụ thể đến từng loại hình chi bộ; đôn đốc các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị chặt chẽ, kịp thời để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình.


Tính đến ngày 21/9/2018, đảng bộ tỉnh kết nạp 1.238 đảng viên mới, đạt tỷ  lệ 61,9%  so với chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên hiện có của toàn Đảng bộ tỉnh lên 34.709 đảng viên. Trong số đảng viên mới kết nạp: có 585 đảng viên nữ, chiếm 47,25%; 101 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 8,16%; 102 đảng viên là người có đạo, chiếm 8,24%; 800 đảng viên là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiếm 64,62%.

Trong thời gian tới, các đảng bộ trực thuộc (nhất là các đảng bộ đạt chỉ tiêu kết nạp thấp) cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, tạo nguồn  bồi dưỡng, giúp đỡ; sâu sát cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo công tác phát triển đảng và giúp cơ sở tháo gỡ những  khó khăn vướng mắc; nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình, vừa đạt số lượng, vừa bảo đảm chất lượng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1242-CV/TU ngày 18/7/2018./.  

Huỳnh Minh Liên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK