Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015 - 2020

18.9.2018 - 15:28

Ngày 12/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Căn cứ kết quả bầu cử và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Văn Nở, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK