Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 8/2018

19.8.2018 - 15:21

    


Thứ tư,

ngày 01

* Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Hội đồng thẩm định các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII).

Thứ năm,

ngày 02

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự họp Tỉnh ủy.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Lễ bàn giao nhà Tình thương của Khối Thi đua 6.

Thứ sáu,

ngày 03

* Sáng:

- 9 giờ: Tập thể lãnh đạo Ban và CBCC họp giao ban công tác tháng 8/2018.

- Họp chi bộ.

Thứ bảy,

ngày 04

* Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Hội đồng thẩm định đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ hai,

ngày 06

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự họp giải quyết khiếu nại, kỷ luật Đảng.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành họp Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về PCTN.

Thứ ba,

ngày 07

* Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Hội đồng thẩm định các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII).

Thứ tư,

ngày 08

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự họp với Ban Chỉ huy thống nhất nghe và cho ý kiến bổ sung về Phương án bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự giao ban với các địa phương về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU gắn với việc xử lý giã cào bay sai tuyến.

Thứ năm, sáu ngày 09, 10

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1).

Thứ bảy,

ngày 11

Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Hội đồng thẩm định đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ hai,

ngày 13

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm giám sát về PCTN.

Thứ ba,

ngày 14

* Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Hội đồng thẩm định đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ tư

ngày 15

* Sáng:

- Lãnh đạo Ban dự buổi tọa đàm giao lưu với Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhang - Quân khu Đặc biệt - Quân đội Hoàng gia Campuchia.

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm giám sát về PCTN.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành kiểm tra công tác PCTN tại Sở Giao thông vận tải.

Thứ năm,

ngày 16

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị rút kinh nghiệm xử lý án.

Thứ sáu,

ngày 17

Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2008 – 2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp.

Thứ ba,

ngày 21

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 20.

Thứ tư, năm;

ngày 22, 23

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).

Thứ sáu,

ngày 24

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, các phòng dự Hội nghị tọa đàm khu vực Đông Nam Bộ tại Vũng Tàu.

- Lãnh đạo Ban dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.

* Chiều:

Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Hội đồng thẩm định đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ bảy,

ngày 25

Lãnh đạo Ban dự Hội nghị thông tin thời sự quý II/2018.

Thứ ba,

ngày 28

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết 20 năm Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thứ tư,

ngày 29

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 3).

Thứ năm,

ngày 30

* Sáng:

- Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X).

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng 8/2018.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020.

Thứ sáu,

ngày 31

Đồng chí Nguyễn Đương Thành, công chức cơ quan dự Tọa đàm Cụm Thi đua số 4 tại An Giang.

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 21.

* Tối: Lãnh đạo Ban dự Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng hộ và trao học bổng quỹ “Tiếp bước cho trẻ em đến trường năm 2018”.

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK