Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả từ mô hình "Dòng tộc văn hóa tự quản về an ninh trật tự"

6.8.2018 - 13:53

Mô hình đã thực hiện được nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong tộc họ và góp phần giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.


    Mô hình "Dòng tộc văn hóa tự quản về an ninh trật tự" tại thôn Bình Đức (xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình) được UBND xã phối hợp với Tộc họ Đặng - Nguyễn xây dựng từ năm 2013. Qua 05 năm hoạt động, mô hình đã thực hiện được nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong tộc họ và góp phần giữ gìn an ninh trật tự của địa phương. Đáng chú ý là vai trò và uy tín của Tộc trưởng được phát huy rất tốt; từ đó các gia đình trong tộc họ thường xuyên quan tâm giáo dục con em chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; quản lý tốt con em không để tụ tập băng nhóm gây mất trật tự nơi công cộng, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, nâng cao cảnh giác, bảo quản tốt tài sản của cộng đồng, của gia đình; duy trì sinh hoạt Tộc họ định kỳ hàng quý, hàng tháng; khuyến khích khen thưởng con cháu trong tộc họ tích cực học tập; cung cấp cho Công an xã nhiều nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị; kịp thời hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong tộc họ.

    Mô hình "Dòng tộc văn hóa tự quản về an ninh trật tự" là mô hình hay, hiệu quả, cần tiếp tục nhân rộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Duy Nghi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK