Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

ĐỨC LINH- MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC 2018

8.8.2018 - 11:1

     Ngày 01/8/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc Phòng - An ninh huyện tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng - An ninh cho 280 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện


     Lớp học diễn ra trong thời gian học 4 ngày, từ ngày 01/8/2018 đến 04/8/2018, với 7 chuyên đề, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng tòan dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp lụât của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

     Qua 4 ngày tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đã giúp cho cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục nắm được những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân,… từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia đấu tranh, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giảng, dạy và tuyên truyền vận động nhân dân, học sinh, gia đình và người thân nghiêm chỉnh chấp hành quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Lê Thị Nhàn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK