Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chấn chỉnh việc quản lý các đoàn công tác và cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

1.8.2018 - 15:38

Nhằm quản lý chặt chẽ các đoàn đi công tác và cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chấn chỉnh công tác này trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau đây: tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý các đoàn và cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài do các doanh nghiệp, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài tỉnh và các cá nhân, doanh nghiệp, hiệp hội có yếu tố nước ngoài mời và đài thọ kinh phí. Việc đi công tác nước ngoài bằng các nguồn ngân sách nhà nước cần được cân nhắc kỹ, có mục đích, bảo đảm hiệu quả thiết thực; thành phần đoàn đi nước ngoài không quá 10 người/đoàn (nếu cần thiết đoàn đông hơn số lượng trên, phải được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy), mỗi nước không quá 03 ngày (không tính thời gian đi và về), không đi quá 03 nước trong cùng một chuyến công tác. Tuyệt đối không được sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo sau mỗi chuyến đi nước ngoài về, chú ý báo cáo cụ thể những kiến thức, kinh nghiệm đã học tập được ở nước bạn, đề xuất các giải pháp để các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, ứng dụng. Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm đối với các cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quan hệ với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài không chấp hành và vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Công văn này; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Đỗ Văn Tín
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK