Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

25.7.2018 - 17:37

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp tuyên truyền, giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp cụm Miền đông Nam bộ


    Ngày 16/7/2018, tại thành phố Phan Thiết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Cụm miền đông Nam bộ, do đồng chí Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và triển khai. Theo đó, các đại biểu được nghe và thảo luận về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực dân tộc thiểu số; vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác giám sát, tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, chính sách tại các địa phương, cơ sở.

    Qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận ở các địa phương trong Cụm Miền đông Nam bộ sẽ tiếp cận, nâng cao những kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp tuyên truyền, giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và công tác an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày một tốt hơn.

Minh Phụng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK