Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

1.8.2018 - 8:5

     Chiều ngày 20/7, Huyện ủy Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Huyện ủy viên, các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy, lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, bí thư các cơ sở đảng trực thuộc, chủ nhiệm UBKT, phó chủ nhiệm UBKT các cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Húy - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ huyện chủ trì hội nghị.


     Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề toàn khóa; trên cơ sở đó, hàng năm cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đều xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nội dung tập trung vào kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống của đảng viên theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

     Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 359 lượt tổ chức đảng và 138 lượt đảng viên, giám sát 121 tổ chức đảng và 132 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng nào có sai phạm phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm hay xem xét thi hành kỷ luật. Trong nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 38 đảng viên.

     Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 40 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra đã kết luận và thi hành kỷ luật 33 đảng viên, 7 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của 7 tổ chức đảng và 7 ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của 3 đảng ủy cơ sở và 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; thực hiện giám sát 18 tổ chức đảng, 32 đảng viên. Kết quả kiểm tra, có 21 đảng viên bị thi hành kỷ luật với các hình thức khiển trách 10 đồng chí, cảnh cáo 6 đồng chí, khai trừ 5 đảng viên.

     Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Hội nghị xác định trong thời gian tới cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tích cực, chủ động nắm thông tin, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tiến hành thường xuyên; tích cực theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả thông báo, kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát. 

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK