Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2018 tại Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

6.7.2018 - 17:10

Chiều ngày 06/7/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 20-KH/CB, ngày 23/02/2018 và Kế hoạch số 21-KH/CB, ngày 26/3/2018 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018, qua đó nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức cơ quan, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.


Buổi sinh hoạt chuyên đề Quý II/2018 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

Đồng chí Cao Thái Hòa, Phó Bí thư Chi bộ đã hướng dẫn thảo luận và giới thiệu đề dẫn sinh hoạt chuyên đề kỳ này; đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên bám sát nội dung đề dẫn để tham gia ý kiến, từ đó liên hệ bản thân “Đối chiếu với từng cương vị công tác, đồng chí có suy nghĩ gì và vận dụng cụ thể như thế nào về  phong cách lãnh đạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, điều hành theo vị trí, chức trách nhiệm vụ được lãnh đạo Ban và cấp trên giao?”.

Với tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc, nhiều đồng chí đã có những ý kiến phát biểu, những bài phân tích khá sâu sắc về xây dựng phong cách lãnh đạo của người cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đòi hỏi người lãnh đạo giỏi là người lãnh đạo có đủ tâm, đủ tầm, phải vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đạo đức cách mạng, có tinh thần trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, chịu khó, yêu thương đồng chí, đồng đội và có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ những phân tích trên, mỗi đồng chí đã đề ra giải pháp mang tính thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc của mỗi cá nhân, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của cơ quan.

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo niềm tin và động lực cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Muốn vậy, người cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp phải nêu cao ý thức trách nhiệm, thật sự gương mẫu, trong sáng, hết lòng chăm lo việc chung, luôn tư duy đổi mới sáng tạo, nói đi đôi với làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK