Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH XEM XÉT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

6.7.2018 - 16:38

Thực hiện Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên, ngày 27/6/2018, đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh, Tổ kiểm tra gồm 03 đồng chí do đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng Nghiệp vụ I làm Tổ trưởng.


Theo kế hoạch, Tổ tiến hành thẩm tra, xác minh và hoàn chỉnh báo cáo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên trình Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xem xét trong tháng 8/2018.

Phạm Thị Minh Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK