Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, sát với đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân

5.7.2018 - 14:20

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban công tác Dân vận quý II/2018 vào sáng ngày 04/7/2018.


Toàn cảnh buổi giao ban

Trong quý III/2018, để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; có các hình thức cung cấp thông tin kịp thời cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở để tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, sát với đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương; chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội nắm chắc tình hình, tập trung nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang làm công tác dân vận đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đánh giá lại hiệu quả hoạt động, chất lượng tổ chức cơ sở, các biện pháp tiếp cận đoàn viên, hội viên để chấn chỉnh, củng cố lại nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể, của đoàn viên, hội viên trong việc ngăn chặn các hành vi kích động, lôi kéo nhân dân tụ tập, gây rối, làm mất an ninh chính trị; giải quyết, xử lý vụ việc ngay tại cơ sở, không để lây lan. Tăng cường công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú ý thông qua sinh hoạt của các chi đoàn, chi tổ hội định kỳ, phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương, tuyên truyền đến tận hộ gia đình, địa bàn trọng điểm, tập trung các đối tượng đã có hành vi vi phạm trước đây hoặc chủ tàu, thuyền trưởng, người lao động trên các phương tiện tàu, thuyền có công suất lớn, có khả năng đánh bắt xa bờ. Tăng cường đăng tải, chia sẻ các nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội… Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, tạo dư luận xã hội lên án các hành vi của một số đối tượng cố tình vi phạm; phối hợp tốt với các ngành, chính quyền địa phương đưa đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân. Nội dung tuyên truyền thật sự súc tích, ngắn gọn, tăng cường tính trực quan và phù hợp với điều kiện đặc thù của đối tượng là lao động biển. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác này ở cơ sở để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Quan tâm giải quyết thấu đáo hơn những bức xúc, kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; có chính sách hỗ trợ cho nhân dân khi bị thiên tai, xem xét đền bù thỏa đáng khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận, các đoàn thể tăng cường công tác tham gia phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách có tác động đến đông đảo nhân dân trong tỉnh.

TRUNG TRỰC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK