Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy La Gi

6.7.2018 - 9:59

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 đối với Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy La Gi.


Kết quả kiểm tra cho thấy, việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của Ban Thường vụ Thị uỷ và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy LaGi đã thực hiện đúng phương hướng, cơ bản đúng phương châm, thẩm quyền và nguyên tắc, thủ tục; quy trình xem xét, xử lý kỷ luật khá chặt chẽ, bảo đảm dân chủ; hình thức kỷ luật được áp dụng đối với tổ chức đảng và đảng viên phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; các tổ chức đảng và hầu hết đảng viên vi phạm chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật.

Việc chỉ đạo thực hiện giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cơ bản đúng quy định, quy trình hướng dẫn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy La Gi tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, sớm phát hiện và kịp thời ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ./.

Võ Thị Hạnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK