Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 7/2018

5.7.2018 - 16:20

    


Thứ hai, ngày 02

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp tại Công an tỉnh nghe báo cáo kết quả điều tra các vụ án gây rối, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ vào ngày 10, 11/6/2018.

* Chiều: Giao ban công tác tháng 7/2018.

Thứ ba, ngày 03

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị thông tin chuyên đềCơ hội và thách thức của doanh nghiệp - các giải pháp nhằm phát huy nội lực trong kỷ nguyên số và Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPPcho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp của tỉnh.

- Sinh hoạt chi bộ + sơ kết giữa nhiệm kỳ.

* Chiều: Hội nghị sơ kết cơ quan 6 tháng đầu năm 2018.

Ngày 03 đến ngày 15

Đồng chí Nguyễn Đương Thành nghỉ phép đi nước ngoài.

Thứ tư, ngày 04

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Phòng Nội chính dự giao ban nội chính đánh giá tình hình, công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ năm, ngày 05

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

* Chiều:Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị của Ban chỉ huy thống nhất rút kinh nghiệm về công tác phòng chống biểu tình, gây rối an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, ngày 06

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm và Phòng Nội chính dự họp rút kinh nghiệm tại Ban Nội chính Trung ương - Tp.Hồ Chí Minh.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự họp giao ban công tác tôn giáo.

Thứ hai, ngày 09

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm và Phòng Nội chính dự họp BCĐ CCTP tỉnh đánh giá kết quả công tác CCTP 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ ba, tư; ngày 10, 11

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (1,5 ngày).

Thứ tư, ngày 11

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm và Phòng Nội chính dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy.

Thứ năm, ngày 12

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.

* Chiều: Lãnh đạo Ban. dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

Thứ sáu, ngày 13

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ hai, ngày 16

* Chiều:

Lãnh đạo Ban dự Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Thứ ba, ngày 17

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến góp ý nội dung các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Thứ tư, năm, sáu;

ngày 18, 19, 20

Lãnh đạo Ban dự Kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ hai, ngày 23

* Chiều:

Đồng chí Nguyễn Đương Thành họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thứ ba, tư; ngày 25, 26

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai, ngày 30

* Chiều:

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Hội nghị rút kinh nghiệm án.

Thứ ba, ngày 31

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành giám sát cải cách tư pháp tại Đức Linh.

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK