Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

ĐỨC LINH SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015 - 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN

4.7.2018 - 16:0

Sáng ngày 30/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Đ/c Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

   Qua 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết nhất trí cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng, phấn khởi, tiêu biểu và nổi bật là: Sản lượng lương thực hàng năm đều đạt vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách nhà nước hàng năm bình quân đạt 129,73 tỷ đồng, đạt và vượt so với chỉ tiêu UBND tỉnh và HĐND huyện giao; giải quyết việc làm hằng năm 4.200 lao động/4000 chỉ tiêu; 13/13 xã, thị trấn đạt tiêu chí về y tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, tập trung xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đã kết nạp 439 đảng viên, đạt 54,87% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở...

   Đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt và đồng bộ; phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được phát động rộng khắp. Qua hơn 02 năm thực hiện, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, đến nay có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, huyện đạt chuẩn nông thôn mới (9/9 tiêu chí). Nổi bật nhất là đã thu hút được 02 nhà đầu tư và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 02 cụm công nghiệp trên địa bàn xã Đông Hà, với diện tích 108,4 ha. Ngoài ra, đã thu hút được 02 nhà máy may mặc đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động địa phương.

   Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Thực hiện tái cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chưa đạt yêu cầu; năng suất, chất lượng nông sản còn thấp; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng còn hạn chế, khó khăn; công tác kiểm tra, xử lý đạt hiệu quả chưa cao; công tác thu hút, kêu gọi đầu tư xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục và y tế còn khó khăn; công tác cải cách hành chính còn một số mặt hạn chế; tình hình trật tự an toàn xã hội có mặt còn diễn biến phức tạp, tệ nạn ma túy gia tăng; tai nạn giao thông có lúc chưa được kiềm chế; công tác xây dựng Đảng trên một số mặt chuyển biến còn chậm; công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết mới tập trung trong cán bộ, đảng viên, chưa tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân...

   Để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, từ nay đến năm 2020, đòi hỏi Đảng bộ huyện Đức Linh tiếp tục giữ vững khối đoàn kết trong Đảng bộ, quyết tâm khắc phục những khó khăn, hạn chế vừa qua, nỗ lực không ngừng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phan Minh Quảng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK