Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện chủ trương cán bộ lãnh đạo khối Đảng dự sinh hoạt chi bộ định kỳ trong các loại hình tổ chức đảng

29.6.2018 - 15:18

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai thực hiện chủ trương cán bộ lãnh đạo khối Đảng dự sinh hoạt chi bộ định kỳ trong các loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ mình. Cụ thể:


Theo kế hoạch đã đăng ký, đã có 10 đồng chí lãnh đạo Ban dự sinh hoạt tại 18/22 chi bộ và các đồng chí trưởng, phó các phòng dự sinh hoạt tại 28/32 chi bộ. Một số đồng chí chưa tham dự sinh hoạt chi bộ đúng theo kế hoạch do thời gian họp chi bộ trùng lắp với thời gian đi công tác nên dự kiến chuyển sang kỳ họp sau.

Nhìn chung, đa số các chi bộ thực hiện đúng yêu cầu theo các Hướng dẫn số 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 và 53 ngày 24/10/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ. Công tác chuẩn bị, thời gian sinh hoạt chi ủy, chi bộ được các đơn vị duy trì thường xuyên. Việc thông báo nội dung sinh hoạt cho đảng viên và chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ sinh hoạt được chuẩn bị khá chu đáo. Vai trò, trách nhiệm của chi ủy, nhất là đồng chí bí thư trong việc điều hành, tổ chức sinh hoạt đã phát huy đúng mức nguyên tắc tập trung dân chủ; đã khơi gợi ý thức trách nhiệm của đảng viên trong tham gia phát biểu xây dựng chi bộ. Qua các buổi sinh hoạt chi bộ đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình.

Tuy nhiên chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi vẫn còn hạn chế, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người chủ trì trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên chưa kịp thời; nội dung sinh hoạt chi bộ còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc tập trung chủ yếu bàn bạc, thảo luận về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là chính; có chi bộ đánh giá chưa toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ tháng trước đề ra, phương hướng thực hiện nhiệm vụ của tháng đến chưa sát với tình hình của địa phương, đơn vị. Việc đảng viên tham gia phát biểu ý kiến còn ít; nội dung phát biểu chủ yếu bổ sung báo cáo, nghị quyết. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa nhiều, nặng về phổ biến chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Một số chi bộ chưa chuẩn bị kỹ, còn lúng túng trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chưa nghiên cứu sâu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ; khả năng điều hành sinh hoạt chi bộ của người chủ trì còn hạn chế, chưa tạo không khí dân chủ, cởi mở, gợi ý những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng để cho mọi đảng viên nghiên cứu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến./.

Phạm Thị Thảo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK