Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở II/2018

28.6.2018 - 11:19

Ngày 26 và 27/6/2018 Đảng ủy Khối đã tiến tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý II/2018. Tham dự giao ban có Thường trực, lãnh đạo Văn phòng, các Ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Tại Hội nghị giao ban các cấp ủy cơ sở đã phản ảnh tình hình và kết quả đạt được, những khuyết điểm, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trong quý II và tham gia ý kiến về dự thảo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong quý III/2018; đồng thời phản ánh, kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.


Kết luận giao ban, đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh đã những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong quý II/2018, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần lưu ý khăc phục, sửa chữa trong thời gian đến; tập trung lănh đạo, triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018, trong đó chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII, và ngij quyết đại hội của chi bộ, đảng bộ mình nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1117-CV/TU, ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Khối thực hiện năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng, đạt và vượt chỉ tiêu được giao; tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XII).

Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện vai trò lãnh đạo, hoạt động của cấp uỷ, tổ chức Đảng phản ảnh tại hội nghị đã được Thường trực và các Ban của Đảng uỷ Khối ghi nhận, hướng dẫn giải đáp, giúp các cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt hơn các mặt công tác xây dựng đảng tại cơ sở trong thời gian tới./.

Hòa Trung - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK