Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 06/2018

28.6.2018 - 7:33

Ngày 25/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 6/2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thống nhât đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 6/2018 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018. 


Trong tháng 6/2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra như:  Chỉ đạo kịp thời việc định hướng tư tưởng, tuyên truyền các thông tin, chủ trương, chính sách kịp thời đến đội ngũ đảng viên,cán bộ, công chức, người lao động trong khối, nhất là kịp thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sơ thực hiện các chỉ đạo của cấp trên liên quan đến việc gây rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các phần tử quá khích trong những ngày 10, 11 và 12/6 vừa qua trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên như Báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới...; theo dõi, nhắc nhở việc phổ biến, quán triệt nhanh kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XII)...; tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho 220 đảng viên mới khóa I/2018. Báo cáo đề xuất Tỉnh ủy phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tại Cơ quan Đảng ủy Khối theo tinh th6a2n Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng; đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đảng bộ, Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2018,...; tiếp tục chỉ đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở gắn với phê duyệt quy hoạch cấp uỷ các cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của UBKT Đảng ủy Khối; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; triển khai công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thi cấp ủy viên giỏi năm 2018. Đoàn Khối tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ Hồng” năm 2018; tổ chức Tọa đàm chuyên đề đoàn viên thanh niên với phong trào sáng tạo trẻ. Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức họp Ban Chấp hành, bầu bổ sung nhân sự Ban Thường vụ; đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Kết luận về lịch sử chính trị 8 trường hợp; xét kết nạp 13 đảng viên mới; công nhận 4 đảng viên chính thức. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/ 2018, Hội nghị xác định cần tập trung lãnh chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và định hướng dư luận trong cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân các ngày kỷ niệm trong tháng 7/ 2018, nhất là các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/ 7/ 2018; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, tăng cường chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện việc tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Tổ chức giao ban Dư luận xã hội định kỳ; thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2018 (dành cho học sinh, sinh viên các Trường cao đẳng trong Khối); triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức thành công Hội thi Cấp ủy viên giỏi năm 2018; tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ Khối. Tiếp tục phê duyệt quy hoạch cấp ủy các cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhận xét, có ý kiến về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên để cấp có thẩm quyền xem xét, đề bạt, bổ nhiệm. Tổ chức sưu tra lịch sử chính trị phục vụ cho công tác kết nạp đảng viên và công tác cán bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

Đinh Hải Cường - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK