Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Đảng bộ Sở Công thương sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 2015 - 2020

28.6.2018 - 7:27

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2018, Đảng bộ Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. 


Tham dự Hội nghị có 60/70 đảng viên của Đảng bộ Sở (vắng 10 đồng chí có lý do), đồng chí Đỗ Minh Kính – Bí thư Đảng ủy Sở và đồng chí Hà Lê Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Duy Quý – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

          Sau khi nghe chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo, các đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận để làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân,qua đó thống nhất những giải pháp để thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 _ 2020.

          

              Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Duy Quý – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Công thương trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ Sở Công thương tiếp tục cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại; trong đó cần tập trung: Tăng cường làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời thông tin những vấn đề quan trọng, cần thiết đến cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận trong nội bộ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ Sở./.

Kỷ Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK