Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Thay đổi chính sách hỗ trợ cho người nghèo ở vùng khó khăn

27.6.2018 - 16:38

Giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện

 


Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng quà cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Qua gần 10 năm thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTG, ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đã góp phần đáng kể vào việc chăm lo cho người nghèo được ổn định vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, một số chính sách hỗ trợ đã không còn phù hợp với tình hình hiện nay; việc thực hiện chính sách hỗ trợ không điều kiện đã làm cho một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Do vậy, ngày 06/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho đồng bào nghèo vùng khó khăn theo hướng giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng, tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự nổ lực, tích cực, chủ động tham gia của người nghèo; ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư phát triển vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg, ngày 06/6/2018 thay thế cho Quyết định số 102/2009/QĐ-TTG, ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Phòng DT-TG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK